Kerksite Hervormde Gemeente Langerak

Op deze webplek vindt u allerlei informatie over de Hervormde Gemeente te Langerak.
Langerak ligt in de Alblasserwaard, ten zuiden van de Lek.

Een internetpagina biedt slechts een vluchtige indruk. Tijdens de kerkdiensten leert u ons kennen: als wij ons oefenen in het geloof en zo deel uitmaken van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Elke zondag komen wij bijeen, om 9.30 uur en 18.30 uur, in het eeuwenoude kerkgebouw langs de dijk.

Wilt u meer weten over wie we zijn, wat we doen en waar u ons kunt vinden, dan kunt u altijd mailen met de scriba.

Nieuwsflitsen

Gebruiksplan kerk i.v.m. coronavirus: Om het houden van diensten weer mogelijk te maken moeten kerken een gebruiksplan opstellen en publiceren. Het gebruiksplan van onze gemeente kunt u hier lezen (update 4, 13 juli 2020).

Zingen: De komende tijd kan er door meerdere gemeenteleden worden gezongen. Zie hiervoor de informatie in het gebruiksplan hierboven.

Foto's: Er zijn foto's gemaakt van de kerkdienst van zondag 10 mei jl. U kunt de foto's hier bekijken. De foto's staan ook vermeld in het menu, zodat u ze later nog eens terug kunt kijken.

Meekijken kerkdiensten:
Op de website kerkvannieuwpoort.nl is op de startpagina een link te vinden om de kerkdiensten in Nieuwpoort met beeld en geluid te kunnen volgen.

De komende zondagen zullen de diensten in onze gemeente te Langerak ook via een live video verbinding via YouTube te volgen zijn. Daarnaast is de dienst uiteraard ook nog steeds te volgen via kerkomroep.nl
De link naar beide kanalen vindt u onderstaand. Ten tijde van de diensten kunt u de live uitzending selecteren.
Live video uitzending via YouTube: Klik hier Deze link vindt u ook in de menuregel bovenin vermeld als Uitzendingen YouTube
Live uitzending via kerkomroep.nl (alleen audio): Klik hier Deze link vindt u ook in de menuregel bovenin bij Kerkomroep.nl

Overig nieuws

De familie Van Veelen (die wij steunen via GZB Deelgenoten) heeft een nieuwsbrief uitgebracht die u kunt lezen bij GZB Deelgenoten in het menu.

Het Signaal van juni 2020 staat op de site.

In het menu onder Diaconie kunt u een formulier vinden om u op te geven om hand-en-spandiensten te leveren bij mensen die een stukje praktische hulp kunnen gebruiken op allerlei gebied. Zie het formulier om te kijken waarvoor u zich kunt inzetten.

Algemene informatie

Er is een Privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven hoe de Hervormde Gemeente Langerak omgaat met de privacygevoelige gegevens van de gemeente. Dit volgens een model van de PKN. U kunt de privacyverklaring vinden in het menu bij Bestuurlijke zaken.