Kerksite Hervormde Gemeente Langerak

Op deze webplek vindt u allerlei informatie over de Hervormde Gemeente te Langerak.
Langerak ligt in de Alblasserwaard, ten zuiden van de Lek.

Een internetpagina biedt slechts een vluchtige indruk. Tijdens de kerkdiensten leert u ons kennen: als wij ons oefenen in het geloof en zo deel uitmaken van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Elke zondag komen wij bijeen, om 9.30 uur en 18.30 uur, in het eeuwenoude kerkgebouw langs de dijk.

Wilt u meer weten over wie we zijn, wat we doen en waar u ons kunt vinden, dan kunt u altijd mailen met de scriba.

Nieuwsflitsen

Gebruiksplan kerk i.v.m. coronavirus: Om het houden van diensten weer mogelijk te maken moeten kerken een gebruiksplan opstellen en publiceren. Het gebruiksplan van onze gemeente kunt u hier lezen.

Kerkdiensten juni: In de maand juni wordt het mogelijk om met 30 mensen samen te komen in de eredienst. De landelijke kerk adviseert om van deze mogelijkheid gebruik te maken, om zo met een klein gezelschap te kunnen 'oefenen' met een 1,5 meter setting. We willen gebruik gaan maken van deze mogelijkheid. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om naar de kerk te komen zullen we vanaf juni per zondag weer twee diensten in onze kerk houden. Om bij een dienst aanwezig te kunnen zijn dient u zich van te voren telefonisch of per mail aan te melden bij ds. Westerink. Graag aangeven met hoeveel mensen u aanwezig wilt zijn. Uiteraard zijn mensen met gezondheidsklachten niet welkom in de dienst. Als u zich aanmeldt geeft u hiermee aan bij de diensten in juni aanwezig te willen zijn. Maar het is gezien het kleine aantal van 30 aanwezigen duidelijk dat u niet bij alle diensten aanwezig kunt zijn. Het aantal keren dat u naar de kerk kunt is afhankelijk van het aantal mensen wat zich opgeeft. Mensen die op zondag noodzakelijke verplichtingen hebben kunnen aangeven welke specifieke kerkdiensten ze in juni in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. We zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Gezinnen met jonge kinderen die meekomen naar de dienst, zullen uitgenodigd worden voor morgendiensten. Op de woensdag voor de betreffende zondag krijgt u bericht als u bij een dienst aanwezig kunt zijn. Als u geen bericht krijgt is er voor u geen plek in de kerk en verzoeken wij u thuis met de dienst mee te leven. De eerste diensten met 30 aanwezigen zullen D.V. op zondag 7 juni plaatsvinden. Om in aanmerking te komen om bij de diensten op 7 juni aanwezig te zijn kunt u zich opgeven t/m dinsdag 2 juni. Na deze datum opgeven is ook mogelijk, maar u komt dan niet meer in aanmerking om op 7 juni aanwezig te zijn. De landelijke kerk adviseert dringend om (in afwachting van onderzoeksresultaten over mogelijk besmettingsgevaar) de komende tijd niet met een grote groep mensen te zingen in de dienst. We hebben daarom besloten dat in de kerk enkele zangers/zangeressen namens de gemeente de liederen zingen. De andere aanwezigen kunnen de woorden in hun hart meezingen. We begrijpen dat dit niet ideaal is, maar op dit moment is het niet anders. In juni zal er geen oppas en kerkauto zijn. Er zal binnenkort een protocol verschijnen met daarin praktische aanwijzingen voor onze erediensten. Vanaf juli mogen (waarschijnlijk) 100 mensen in een eredienst aanwezig zijn. Het is echter de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk in onze kerk kunnen plaatsnemen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De aanmelding voor de diensten zal vanaf juli waarschijnlijk anders verlopen. We houden u op de hoogte. We zijn blij dat we binnenkort weer met meer mensen bij elkaar kunnen komen. We bidden dat God ons thuis en in de kerk zegent met Zijn liefdevolle aanwezigheid. Als u vragen heeft over de gang van zaken rond de diensten kunt u contact opnemen met onze predikant. (predikant@hervormdegemeentelangerak.nl / 0184-701361)

Zingen: De komende tijd zullen in de diensten enkele gemeenteleden namens de gemeente zingen. Het plan is om dit in duo's te gaan doen. Inmiddels hebben we verschillende gemeenteleden gevonden die hieraan mee willen werken. Als u ook mee wilt zingen kunt u zich opgeven bij Jannie Westerink. (vanrees8@gmail.com / 0184-701361)

Foto's: Er zijn foto's gemaakt van de kerkdienst van zondag 10 mei jl. U kunt de foto's hier bekijken. De foto's staan ook vermeld in het menu, zodat u ze later nog eens terug kunt kijken.

Meekijken kerkdiensten:
Op de website kerkvannieuwpoort.nl is op de startpagina een link te vinden om de kerkdiensten in Nieuwpoort met beeld en geluid te kunnen volgen.

De komende zondagen zullen de diensten in onze gemeente te Langerak ook via een live video verbinding via YouTube te volgen zijn. Daarnaast is de dienst uiteraard ook nog steeds te volgen via kerkomroep.nl
De link naar beide kanalen vindt u onderstaand. Ten tijde van de diensten kunt u de live uitzending selecteren.
Live video uitzending via YouTube: Klik hier Deze link vindt u ook in de menuregel bovenin vermeld als Uitzendingen YouTube
Live uitzending via kerkomroep.nl (alleen audio): Klik hier Deze link vindt u ook in de menuregel bovenin bij Kerkomroep.nl

Overig nieuws

De familie Van Veelen (die wij steunen via GZB Deelgenoten) heeft een nieuwsbrief uitgebracht die u kunt lezen bij GZB Deelgenoten in het menu.

Het Signaal van juni 2020 staat op de site.

In het menu onder Diaconie kunt u een formulier vinden om u op te geven om hand-en-spandiensten te leveren bij mensen die een stukje praktische hulp kunnen gebruiken op allerlei gebied. Zie het formulier om te kijken waarvoor u zich kunt inzetten.

Algemene informatie

Er is een Privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven hoe de Hervormde Gemeente Langerak omgaat met de privacygevoelige gegevens van de gemeente. Dit volgens een model van de PKN. U kunt de privacyverklaring vinden in het menu bij Bestuurlijke zaken.