Welkom bij de uitzendingen van Kerkklanken!

D.V. in oktober gaan de kerktelefoonuitzendingen weer beginnen. Om 19.15 uur kunt u, om de twee weken, afstemmen op Langerak. De andere weken verzorgt Nieuwpoort de uitzendingen. Informatie over de uitzendingen kunt u in de (internet-)Zaaier lezen.

Liederen, gedichten en een inleiding die door vrijwilligers wordt verzorgd worden ten gehore gebracht. Vraagt u gerust eens een lied aan. Dit kan tot woensdagavond voor de uitzending van vrijdagavond.

Contactpersonen voor de uitzendingen zijn:

Aanvragen kunt u doen bij Jopie Hakkesteegt, via telefoonnummer 0184-601838

Namens de kerktelefoon, Jaap Blom en Jopie Hakkesteegt

Kerktelefoon

Contactpersoon voor kerktelefoonzaken is Wilmer Wink, 0184 602138