De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Predikant
Vacant Slotlaan 6 0184-701361
 
Ouderlingen (klik hier voor de wijkindeling)    
G. de Bruin (wijk 2) Lekdijk 101 0184-601883
A. Kok (wijk 1) Slotlaan 12 06-12465683
A. Noorland (jeugdouderling) Lekdijk 145 06-20584814
D. Rietveld (wijk 3) Melkweg 1b 06-42787851
     
Diakenen    
E. Jongkind Slotlaan 14 06-42082092
C. de Jong Menno van Coehoornsingel 4 06-12571079
W.A. Wink Melkweg 2b 0184-602138
     
Ouderlingen-kerkrentmeester    
P.D. Vermeulen Melkweg 16 0183-602355
M. Versluis (scriba) Waal 17A, Waal 06-18070052
     
Kerkrentmeester    
H. Korevaar Slotplein 38 0184-602717
     
Administrateur
M.C. Versluis Waal 17, Waal 0184-601746
     
Commissie van advies en beheer    
J. Blom (Voorzitter) Melkweg 7 0184-602186
A. Pek Lekdijk 48 0184-600224
H.J.C. van Huuksloot Schoolplein 4 06-20274864
A.J. Hakkesteegt Stellingmolen 7A, Groot-Ammers 06-23126420