De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Predikant
Ds. M.W. Westerink Slotlaan 6 0184-701361
 
Ouderlingen (klik hier voor de wijkindeling)    
G. de Bruin (wijk 2) Lekdijk 101 0184 601883
vacature (wijk 1)    
A. Noorland (jeugdouderling) Lekdijk 145  
D. Rietveld (wijk 3) Melkweg 1b  
P.D. Vermeulen (scriba, waarnemend) Melkweg 16 0183-602355
     
Diakenen    
A.A. den Besten Lekdijk 144/A 0184-602110
C. de Jong Menno van Coehoornsingel 4 06-12571079
W.A. Wink Melkweg 2b 0184-602138
     
Ouderlingen-kerkrentmeester    
P.D. Vermeulen Melkweg 16 0183-602355
M. Versluis Hoogstraat 10, Nieuwpoort 06-18070052
     
Kerkrentmeester    
H. Korevaar Slotplein 38 0184-602717
Administrateur
M.C. Versluis Waal 17 0184-601746
     
Commissie van advies en beheer    
J. Blom (Voorzitter) Melkweg 7 0184-602186
A. Kok Slotlaan 16 06-12465683
A. Pek Lekdijk 48 0184-600224
H.J.C. van Huuksloot Schoolplein 4 06-20274864
A.J. Hakkesteegt Stellingmolen 7A, Groot-Ammers 06-23126420