De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Predikant
Ds. M.W. Westerink Slotlaan 6 0184-701361
 
Ouderlingen (klik hier voor de wijkindeling)
G. de Bruin (wijk 2) Lekdijk 101 0184 601883
J.W. van Nielen (preses) (wijk 1) Schootsveld 22 0184-600444
A. Noorland (jeugdouderling) (wijk 3, waarnemend) Lekdijk 145
P.D. Vermeulen (scriba, waarnemend) Melkweg 16 0183-602355
 
Diakenen
A.A. den Besten Lekdijk 144/A 0184-602110
C. de Jong Menno van Coehoornsingel 4 06-12571079
J. Krall Van den Boetzelaerlaan 116 0184-602636
 
Ouderlingen-kerkrentmeester
P.D. Vermeulen Melkweg 16 0183-602355
M. Versluis Hoogstraat 10, Nieuwpoort 06-18070052
 
Kerkrentmeester
H. Korevaar Slotplein 38 0184-602717
Administrateur
M.C. Versluis Waal 17 0184-601746
 
Commissie van advies en beheer
J. Blom (Voorzitter) Melkweg 7 0184-602186
A. Kok Slotlaan 16 06-12465683
A. Pek Lekdijk 48 0184-600224
H.J.C. van Huuksloot Schoolplein 4
A.J. Hakkesteegt Stellingmolen 7A, Groot-Ammers 06-23126420