VakantieBijbelweek

Informatie over de VakantieBijbelWeek vindt u in "De Zaaier" in de zomerperiode. In de laatste week van de zomervakantie wordt de VBW gehouden.