Onze adressen

Kerkgebouw Hervormde Gemeente
Lekdijk 151
2967 GH Langerak

Het Anker
Lekdijk 153
2967 GH Langerak
tel 0184-602007

Onze bankrekeningnummers en KvK-nummer

Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0334 5015 71 of NL70 RABO 0373 7021 59

Kamer van Koophandel: 76425770

Onze mailadressen

U treft onze mailadressen hier aan. U kunt de mailadressen (zonder de spaties !!!) in uw mailprogramma invoeren om zo gemakkelijk met ons contact op te kunnen nemen of vragen te stellen.

Mailadres predikant: predikant @ hervormdegemeentelangerak.nl

Mailadres scriba: scriba @ hervormdegemeentelangerak.nl

Mailadres kerkrentmeesters: kerkvoogdij @ hervormdegemeentelangerak.nl

Mailadres diakonie: diakonie @ hervormdegemeentelangerak.nl

Mailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief @ hervormdegemeentelangerak.nl

Mailadres webmaster: webmaster @ hervormdegemeentelangerak.nl

Wilt u collectebonnen bestellen? Kijk in de Webwinkel.nl in het menu boven deze pagina.